การรักษาแผนทางเลือก

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท: ควรตัดสินใจผ่าตัดหรือไม่ ?

เป็นความจริงที่ว่าแพทย์บางท่านพยายามแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่าตัดเพื่อรักษาอาการกระดูกทับเส้นเนื่องจากเหตุผลเชิงธุรกิจและจรรยาบรรณของแพทย์แต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนี้เมื่อท่านถามแพทย์ แพทย์จะต้องชี้แจงด้วยจรรยาบรรณว่าสามารถรอได้ไม่เร่งด่วน สามารถทดลองด้วยการรักษากระดูกทับเส้นด้วยทางเลือกอื่นได้ก่อน
แต่ในกรณีที่เกิดภาวะอาการที่รุนแรง จำเป็นต้องแก้โดยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกทับเส้นทันที ผู้ป่วยจะสามารถทราบจากแพทย์ได้ทันทีว่าไม่สามารถรอได้ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะดังกล่าวอาจมีอาการชาทั้งส่วนด้านล่างเอวลงไปทั้งหมดจนไม่สามารถเดินได้หรือมีความเสี่ยงต่ออาการเดินไม่ได้ เป็นต้น
แต่สำหรับผู้ที่มีภาวะโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นโดยทั่วไปนั้น การผ่าตัดไม่ควรเป็นทางเลือกแรกๆเพื่อรักษาหรือแก้อาการ เนื่องจากความเสี่ยงจากการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายที่สูง เรามาดูกันว่าวิธีไหนที่เป็นทางเลือกในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดกันบ้าง

ทางเลือกในการรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอจาก กระดูกทับเส้น

การนวดบำบัด หรือการนวดแผนโบราณ

การนวดเบื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยรอบบริเวณกระดูกทับเส้นเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่คลีนิคกายภาพบำบัดจะดีที่สุด ถ้านวดไม่ดีแทนที่อาการจะทุเลากลับเป็นมากขึ้นไปอีก
ผู้ป่วยหลายต่อหลายคนคิดถึงการนวดแผนโบราณก่อนที่จะคิดถึงการพบแพทย์เสียอีก เนื่องจากผู้ป่วยอนุมาณว่าอาการปวดหลัง ปวดคอดังกล่าวมาจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออาการตึงของเส้นเอ็น โดยไม่รู้ว่ามาจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การนวดแผนโบราณนั้นสามารถช่วยแก้อาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นได้จริง ภายหลังจากการนวดนั้นผู้ป่วยจะรู้สีกสบายตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อได้รับการผ่อนคลายและเส้นเอ็นได้รับการยืด แต่สำหรับอาการปวดหลัง ปวดคอจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นอาการปวดดังกล่าวมิได้มาจากระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแต่อย่างใด แต่มาจากการที่หมอนรองกระดูกไปเบียดทับกับเส้นประสาทที่อยู่รอบแนวกระดูกสันหลัง เพราะฉะนั้นต้องรักษาและแก้ไขด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
อาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเป็นเพียงอาการข้างเคียงของโรคกระดูกทับเส้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้ป่วยจะรู้สึกว่านวดเท่าไหร่ก็ไม่หาย หรือจะรู้สึกดีขึ้นเพียงหลังจากการนวดเพียงวันเดียวเท่านั้นก็จะกลับมามีอาการอีกอย่างรวดเร็วและอาการปวดสามารถเรื่อรังได้หลายปี

กายภาพบำบัด ยืดตัว

การทำกายภาพบำบัดด้วยการยืดนั้นเป็นรูปแบบการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลและคลินิคกายภาพบำบัดซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ จะช่วยอาการโรคกระดูกทับเส้นที่ก่อให้เกิดภาวะปวดหลัง ปวดคออย่างได้ผล
โดยใช้หลักการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูกเพื่อการคืนตัวและปรับสภาพโดยธรรมชาติของร่างกาย การที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานจนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปรกตินั้นก็เนื่องมากจาก การที่หมอนรองกระดูกถูกบีบกดจากกระดูกสันหลังจนปลิ้นออกข้างไปเบียดทับเส้นประสาทหรืออาจจะรั่วจนของเหลวภายในหมอนรองกระดูกไหลออกไปเบียดทับกับเส้นประสาทที่ควบคุมความรู้สึกของอวัยวะต่างๆ เพราะฉะนั้นการดึงหลังจะช่วยแก้ให้ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อมีพื้นที่มากขึ้น หมอนรองกระดูกที่ปลิ้นก็จะคืนตัว ของเหลวที่รั่วออกมาก็จะถูกความดันภายในหมอนรองกระดูก ดูดกลับเข้าไป ไม่ไปกดทับเส้นประสาทอีก อาการทุกข์ทรมานก็จะหายไป
การทำกายภาพบำบัดปกติจะใช้เวลา 20-30 นาที ไม่รวมเวลารอคิวและการเดินทางไปทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล ปกติแล้วคนที่ทำงาน จันทร์- ศุกร์จะมีข้อจำกัดในการทำกายภาพบำบัด เนื่องจากไม่สามารถลางานบ่อยครั้งได้
ดั้งนั้นเตียงยืดหลัง SpineFitness (คลิกที่รูปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเองที่บ้าน มีความปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัดที่คลินิคหรือโรงพยาบาลเป็นประจำ ด้วยการใช้งานวันละสองครั้ง (เช้า-เย็น) วันละ 5-15 นาที ลูกค้าจะสามารถเริ่มเห็นการทุเลาของอาการ และจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนและเมื่ออาการทุเลาลงแล้ว การใช้งานเตียงยืดหลังอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้คุณมีสุขภาพหลังที่ดี หมอนรองกระดูกแข็งแรง และป้องกันโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกด้วย
นอกจากนั้นการกายภาพบำบัดโดยการยืดยังเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลังทำให้คุณรู้สึกสบาย และถ้าคุณสามารถทำได้ทุกวัน คุณจะไม่รู้สึกว่าการนวดจำเป็นกับคุณอีกต่อไป

การฝังเข็ม (Acupuncture)

การฝังเข็มเป็นศาสตร์ของจีนโบราณที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล ซึ่งหลายๆโรงพยาบาลได้มีศูนย์แพทย์ฝังเข็ม ที่เป็นแพทย์แผนทางเลือกแขนงหนึ่ง การฝังเข็มสามารถระงับอาการเจ็บปวด กระตุ้นระบบของอวัยวะภายในได้ ผู้ป่วยหลายรายที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ใช้การฝังเข็มควบคู่กับการรักษากระดูกทับเส้นรูปแบบอื่นๆด้วย
การฝังเข็มจะช่วยให้หมอนรองกระดูกสันหลังสามารถดูดสารอาหารที่จำเป็นและความชุ่มชื่นผ่านเข้าไปในหมอนรองกระดูก และกระดูกสันหลังได้ดีขึ้น ทำให้หมอนรองกระดูกคงความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรง
การยืดหลังก้ได้ผลลัพธ์ในทางเดียวกันคือ”หลังจากกระดูกสันหลังผ่อนคลาย แต่ละข้อมีพื้นที่ให้หมอนรองกระดูกได้คืนตัวและสามารถดูดสารอาหารและความชุ่มชื่นเข้าไปเพื่อทำให้หมอนรองกระดูกแข็งแรง” การฝังเข็มก็จะช่วยให้การดูดซึมนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีก

นวดจัดกระดูก (Chiropractic)

การจัดกระดูกเป็นอีกรูปแบบของการรักษากระดูกทับเส้นแผนทางเลือกโดยนักจัดกระดูก (Chiropractor) โดยใช้หลักการที่ว่าธรรมชาติของร่างกายจะสามารถมีกลไกที่ทำร่างกายหายจากการเจ็บป่วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือการผ่าตัด โดยแพทย์จะสนใจกลไกทางชีวะ biomechanics โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกสันหลังที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ ระบบประสาท นักจัดกระดูกส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องได้รับการรับรองจากสถาบันและมีใบประกอบวิชาชีพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการรักษานาน
สำหรับการรักษาโรคกระดูกทับเส้นโดยไม่ต้องผ่าตัดตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เป็นการแก้ให้หมอนรองกระดูกคืนตัวกลับสู่สภาพที่ควรจะเป็นอย่างธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการดูแลสุขภาพหลังของคุณให้ดีขึ้นในระยะยาว ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกและกระดูกสันหลังยังคงอยู่

“ไม่ว่าคุณจะเลืกทำกี่อย่าง ที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณต้องทำกายภาพบำบัดโดยการยืด ไม่ว่าสุดท้ายคุณจะเลือกทำมันที่โรงพยาบาลหรือจะทำที่บ้านได้ทุกวัน”

การผ่าตัด ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล เพราะแน่นอนการผ่าตัดไม่สามารถทำให้ร่างกายของคุณเป็นเหมือนเดิม บางอย่างจะถูกตัดออก หรือบางอย่างถูกใส่เพิ่มเข้าไป

การผ่าตัด กระดูกทับเส้น (Surgery)

เป็นวิธีการรักษาอาการโรคกระดูกทับเส้นที่ผู้ป่วยหลายรายพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง บางรายกลัวว่าผ่าแล้วอาจไม่เป็นปกติเหมือนเดิม และผู้ป่วยบางรายกลับมาเป็นโรคอีกภายหลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นเพียงไม่กี่ปี แต่ความจริงแล้วการผ่าตัดกระดูกทับเส้นมีสองลักษณะคือ การตัดส่วนที่เกินออกหรือการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม การแก้หรือรักษาตัดส่วนที่เกินออกนั้นทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการได้แต่ก็สามารถกลับมามีอาการได้อีกหากผู้ป่วยยังทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ส่วนการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมนั้นผู้ป่วยจะไม่กลับมาเป็นกระดูกทับเส้นที่ข้อเดิมอีก แต่อาจเป็นที่ข้ออื่นได้ และร่างกายจะสูญเสียความยืดหยุ่นเนื่องจากการใช้หมอนรองกระดูกเทียม

การบำบัดโรคกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเตียงยืดหลัง

การบำโรคกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเตียงยืดหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีต่อสุขภาพหลังของคุณในระยะยาว
มากกว่า 80% ของลูกค้า SpineFitness จะซื้อเตียงยืดหลังเนื่องจากการปวดหลัง ปวดคอ จากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นสาเหตุหลัก
เนื่องจากเตียงยืดหลัง SpineFit ใช้หลักการเดียวกับการทำกายภาพบำบัดโรคกระดูกทับเส้นโดยการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูกเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทและทำให้ฟื้นฟูพร้อมกับคืนตัวได้ตามธรรมชาติ พร้อมทั้งการบอกต่อของลูกค้าปากต่อปากของประสิทธิผลของเตียงยืดหลังในการบำบัด ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน และสามารถทำได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีที่สุดจากการใช้เตียงยืดหลังคือการไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากถูกแพทย์วินิจฉัยแนะนำให้ทำการผ่าตัดกระดูกทับเส้น ซึ่งปัจจุบันลูกค้าหายจากอาการดังกล่าวแล้ว
แรงบันดาลใจจากคุณณัฐวัฒน์ “ผมหายแล้วครับ”
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล*
เตียงยืดหลังของเรามีทั้งหมด 2 แบบ คือแบบแนวตั้งที่ดึงโดยใช้น้ำหนักตัว ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดถึง 4 รุ่น และแบบแนวนอนที่ดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกโดยใช้มือหมุน อีก 1 รุ่น ด้วยการใช้งานวันละสองครั้ง (เช้า-เย็น) วันละ 5-15 นาที ลูกค้าจะสามารถเริ่มเห็นการทุเลาของอาการ และจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ ซึ่งหลังจากอาการโรคกระดูกทับเส้นดีขึ้นแล้วลูกค้าควรลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเช่นการนั่งนาน การยกของหนักเกินหรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไป และควรบริหารกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นอีกครั้ง

Inversion table หรือเตียงยืดหลังแนวตั้ง ของร้าน Spinefitness มีด้วยกันถึง 5 รุ่น ให้ท่านได้เลือกสรร ซึ่งทุกรุ่นสามารถใช้ได้ผลเหมือนกันหมด แตกต่างกันที่ความสบาย ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่ภาพ
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ความดันสูง, ผู้หญิงตั้งครรภ์, โรคต้อหินหรือเยื้อหุ้มตาอักเสบ, โรคหัวใจ, กระดูกแตก, กินยาแอสไพรินในปริมาณมาก, ใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว, ผู้ป่วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก, โรคไส้เลื่อนเข้าช่องอกแต่กำเนิด สามารถเลือกใช้เตียงยืดหลังแนวนอน และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่ภาพเช่นกันครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา