Author - admin

ปวดหลังส่วนล่าง

ปวดหลังส่วนล่าง!! เป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่า?กว่าร้อยละ 85 ของคนไทยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ณ ช่วงใดช่วงของชีวิต บางคนเป็นแล้วหาย บางคนเป็นๆหายๆ หรือบางคนมีอาการเรื้อรังหลายปี ส่วนมากอาการปวดหลังจะเริ่มพบในช่วงอายุระหว่าง 30-60 ปี เป็นส่วนมาก สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบเป็นประจำเกิดจาก กิจวัตรประจำวันที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น นั่งทำงานหรือขับรถนานๆ บุคคลิกหรือท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการนั่ง ยืน หรือยกของ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การยกของหนักเกินไป การหกล้มจากอุบัติเหตุ ความเสื่อมถอยของร่างกายเนื่องจากความชราภาพ เป็นโรคกระดูกทับเส้นรึเปล่า โดยเฉลี่ยแล้วคนไทย 1 ใน 50 คนมีโอกาสป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาวะอาการปวดหลังส่วนล่าง โรคกระดูกทับเส้น (Sciatica) คือ การถูกกดทับของกลุ่มเส้นประสาท Sciatic Nerve ที่วิ่งจากหลังส่วนล่างลงมายังปลายขาทั้งสองข้าง การถูกกดทับจะทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างและมีอาการร้าวหรือชามายัง เอว ก้นกบ และลามไปยังขาข้างใดข้างหนึ่ง สาเหตุส่วนมากของการกดทับมักจะเกิดจากอาการเคลื่อนหรือปลิ้นตัวของหมอนรองกระดูกบริเวณหลังส่วนล่างข้อที่ L3-L4-L5-S1 อาการจะรุนแรงขึ้นหากต้องนั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หรือมีการไอหรือจามแรงๆ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยหลายรายมักเข้าใจผิดว่าป่วยเป็นอาการปวดหลังทั่วไปซึ่งหากรักษาไม่ถูกวิธี อาการสามารถเรื้องรังได้หลายปี ทางเลือกในการรักษาอาการกระดูกทับเส้นการนวดแผนโบราณ [...]

Read more...

การรักษาแผนทางเลือก

เป็นความจริงที่ว่าแพทย์บางท่านพยายามแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่าตัดเพื่อรักษาอาการกระดูกทับเส้นเนื่องจากเหตุผลเชิงธุรกิจและจรรยาบรรณของแพทย์แต่ละบุคคลแตกต่างกัน

Read more...

อาการกระดูกทับเส้นสาเหตุเกิดจาก?

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือการที่หมอนรองกระดูกสันหลังของเราปลิ้น โป่งออกมาจากแนวกระดูกสันหลังจนไปเบียดทับกับเส้นประสาทรอบๆแนวกระดูกสันหลังหรือเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกอาจฉีกขาดจนทำให้ของเหลวลักษณะคล้ายเจลที่อยู่ภายในไปกดทับเส้นประสาทโดยรอบแนวกระดูกสันหลังนั่นเอง

Read more...

รักษากระดูกสันหลังคด

โรคกระดูกสันหลังคด(Scoliosis) คือ ภาวะที่กระดูกสันหลังของเราโค้งงอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจนผิดปกติ โดยปรกติแล้วกระดูกสันหลังของคนเราจะโค้งงอไปด้านหน้าและหลังในระดับนึงอยู่แล้ว เมื่อมองจากด้านข้างจะเป็นรูปตัว S แต่ถ้ามองจากด้านหลังจะเป็นแนวเส้นตรง

Read more...