ปวดหลังส่วนล่าง

ปวดหลังส่วนล่าง!! เป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่า?

กว่าร้อยละ 85 ของคนไทยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ณ ช่วงใดช่วงของชีวิต บางคนเป็นแล้วหาย บางคนเป็นๆหายๆ หรือบางคนมีอาการเรื้อรังหลายปี ส่วนมากอาการปวดหลังจะเริ่มพบในช่วงอายุระหว่าง 30-60 ปี เป็นส่วนมาก สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบเป็นประจำเกิดจาก
  • กิจวัตรประจำวันที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น นั่งทำงานหรือขับรถนานๆ
  • บุคคลิกหรือท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการนั่ง ยืน หรือยกของ
  • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การยกของหนักเกินไป การหกล้มจากอุบัติเหตุ
  • ความเสื่อมถอยของร่างกายเนื่องจากความชราภาพ

เป็นโรคกระดูกทับเส้นรึเปล่า

โดยเฉลี่ยแล้วคนไทย 1 ใน 50 คนมีโอกาสป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาวะอาการปวดหลังส่วนล่าง

โรคกระดูกทับเส้น (Sciatica) คือ การถูกกดทับของกลุ่มเส้นประสาท Sciatic Nerve ที่วิ่งจากหลังส่วนล่างลงมายังปลายขาทั้งสองข้าง การถูกกดทับจะทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างและมีอาการร้าวหรือชามายัง เอว ก้นกบ และลามไปยังขาข้างใดข้างหนึ่ง สาเหตุส่วนมากของการกดทับมักจะเกิดจากอาการเคลื่อนหรือปลิ้นตัวของหมอนรองกระดูกบริเวณหลังส่วนล่างข้อที่ L3-L4-L5-S1 อาการจะรุนแรงขึ้นหากต้องนั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หรือมีการไอหรือจามแรงๆ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยหลายรายมักเข้าใจผิดว่าป่วยเป็นอาการปวดหลังทั่วไปซึ่งหากรักษาไม่ถูกวิธี อาการสามารถเรื้องรังได้หลายปี

ทางเลือกในการรักษาอาการกระดูกทับเส้น

การนวดแผนโบราณ

ผู้ป่วยหลายต่อหลายคนคิดถึงการนวดแผนโบราณก่อนที่จะคิดถึงการพบแพทย์เสียอีก เนื่องจากผู้ป่วยอนุมาณว่าอาการปวดหลัง ปวดคอดังกล่าวมาจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออาการตึงของเส้นเอ็น โดยไม่รู้ว่ามาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การนวดแผนโบราณนั้นสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นได้จริง ภายหลังจากการนวดนั้นผู้ป่วยจะรู้สีกสบายตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อได้รับการผ่อนคลายและเส้นเอ็นได้รับการยืด แต่สำหรับอาการปวดหลัง ปวดคอจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นอาการปวดดังกล่าวมิได้มาจากระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแต่อย่างใด แต่มาจากการที่หมอนรองกระดูกไปเบียดทับกับเส้นประสาทที่อยู่รอบแนวกระดูกสันหลัง
อาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเป็นเพียงอาการข้างเคียงของโรคกระดูกทับเส้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้ป่วยจะรู้สึกว่านวดเท่าไหร่ก็ไม่หาย หรือจะรู้สึกดีขึ้นเพียงหลังจากการนวดเพียงวันเดียวเท่านั้นก็จะกลับมามีอาการอีกอย่างรวดเร็วและอาการปวดสามารถเรื่อรังได้หลายปี

กายภาพบำบัด ยืดตัว

การทำกายภาพบำบัดด้วยการยืดนั้นเป็นรูปแบบการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลและคลินิคกายภาพบำบัดซึ่งจะช่วยอาการโรคกระดูกทับเส้นที่ก่อให้เกิดภาวะปวดหลัง ปวดคออย่างได้ผล โดยใช้หลักการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูกเพื่อการคืนตัวและปรับสภาพโดยธรรมชาติของร่างกาย การทำกายภาพบำบัดปกติจะใช้เวลา 20-30 นาที ไม่รวมเวลารอคิวและการเดินทางไปทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล ปกติแล้วคนที่ทำงาน จันทร์- ศุกร์จะมีข้อจำกัดในการทำกายภาพบำบัด เนื่องจากไม่สามารถลางานบ่อยครั้งได้
โดยใช้หลักการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูกเพื่อการคืนตัวและปรับสภาพโดยธรรมชาติของร่างกาย การที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานจนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปรกตินั้นก็เนื่องมากจาก การที่หมอนรองกระดูกถูกบีบกดจากกระดูกสันหลังจนปลิ้นออกข้างไปเบียดทับเส้นประสาทหรืออาจจะรั่วจนของเหลวภายในหมอนรองกระดูกไหลออกไปเบียดทับกับเส้นประสาทที่ควบคุมความรู้สึกของอวัยวะต่างๆ เพราะฉะนั้นการดึงหลังจะช่วยแก้ให้ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อมีพื้นที่มากขึ้น หมอนรองกระดูกที่ปลิ้นก็จะคืนตัว ของเหลวที่รั่วออกมาก็จะถูกความดันภายในหมอนรองกระดูก ดูดกลับเข้าไป ไม่ไปกดทับเส้นประสาทอีก อาการทุกข์ทรมานก็จะหายไป
การทำกายภาพบำบัดปกติจะใช้เวลา 20-30 นาที ไม่รวมเวลารอคิวและการเดินทางไปทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล ปกติแล้วคนที่ทำงาน จันทร์- ศุกร์จะมีข้อจำกัดในการทำกายภาพบำบัด เนื่องจากไม่สามารถลางานบ่อยครั้งได้
ดั้งนั้นเตียงยืดหลัง SpineFitness (คลิกที่รูปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเองที่บ้าน มีความปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัดที่คลินิคหรือโรงพยาบาลเป็นประจำ ด้วยการใช้งานวันละสองครั้ง (เช้า-เย็น) วันละ 5-15 นาที ลูกค้าจะสามารถเริ่มเห็นการทุเลาของอาการ และจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนและเมื่ออาการทุเลาลงแล้ว การใช้งานเตียงยืดหลังอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้คุณมีสุขภาพหลังที่ดี หมอนรองกระดูกแข็งแรง และป้องกันโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกด้วย

การฝังเข็ม (Acupuncture)

การฝังเข็มเป็นศาสตร์ของจีนโบราณที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล ซึ่งหลายๆโรงพยาบาลได้มีศูนย์แพทย์ฝังเข็ม ที่เป็นแพทย์แผนทางเลือกแขนงหนึ่ง การฝังเข็มสามารถระงับอาการเจ็บปวด กระตุ้นระบบของอวัยวะภายในได้ ผู้ป่วยหลายรายที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ใช้การฝังเข็มควบคู่กับการรักษารูปแบบอื่นๆด้วย

นวดจัดกระดูก (Chiropractic)

การจัดกระดูกเป็นอีกรูปแบบของการรักษาแผนทางเลือกโดยนักจัดกระดูก (Chiropractor) โดยใช้หลักการที่ว่าธรรมชาติของร่างกายจะสามารถมีกลไกที่ทำร่างกายหายจากการเจ็บป่วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือการผ่าตัด โดยแพทย์จะสนใจกลไกทางชีวะ biomechanics โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกสันหลังที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ ระบบประสาท นักจัดกระดูกส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องได้รับการรับรองจากสถาบันและมีใบประกอบวิชาชีพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการรักษานาน

การผ่าตัด กระดูกทับเส้น (Surgery)

เป็นวิธีการรักษาอาการโรคกระดูกทับเส้นที่ผู้ป่วยหลายรายพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง บางรายกลัวว่าผ่าแล้วอาจไม่เป็นปกติเหมือนเดิม และผู้ป่วยบางรายกลับมาเป็นโรคอีกภายหลังผ่าตัดเพียงไม่กี่ปี แต่ความจริงแล้วการผ่าตัดกระดูกทับเส้นมีสองลักษณะคือ การตัดส่วนที่เกินออกหรือการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม การตัดส่วนที่เกินออกนั้นทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการได้แต่ก็สามารถกลับมามีอาการได้อีกหากผู้ป่วยยังทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ส่วนการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมนั้นผู้ป่วยจะไม่กลับมาเป็นกระดูกทับเส้นที่ข้อเดิมอีก แต่อาจเป็นที่ข้ออื่นได้ และร่างกายจะสูญเสียความยืดหยุ่นเนื่องจากการใช้หมอนรองกระดูกเทียม

การบำบัดโรคกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเตียงยืดหลัง

การบำโรคกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเตียงยืดหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีต่อสุขภาพหลังของคุณในระยะยาว
มากกว่า 80% ของลูกค้า SpineFitness จะซื้อเตียงยืดหลังเนื่องจากการปวดหลัง ปวดคอ จากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นสาเหตุหลัก
เนื่องจากเตียงยืดหลัง SpineFit ใช้หลักการเดียวกับการทำกายภาพบำบัดโรคกระดูกทับเส้นโดยการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูกเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทและทำให้ฟื้นฟูพร้อมกับคืนตัวได้ตามธรรมชาติ พร้อมทั้งการบอกต่อของลูกค้าปากต่อปากของประสิทธิผลของเตียงยืดหลังในการบำบัด ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน และสามารถทำได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีที่สุดจากการใช้เตียงยืดหลังคือการไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากถูกแพทย์วินิจฉัยแนะนำให้ทำการผ่าตัดกระดูกทับเส้น ซึ่งปัจจุบันลูกค้าหายจากอาการดังกล่าวแล้ว
แรงบันดาลใจจากคุณณัฐวัฒน์ “ผมหายแล้วครับ”
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล*
เตียงยืดหลังของเรามีทั้งหมด 2 แบบ คือแบบแนวตั้งที่ดึงโดยใช้น้ำหนักตัว ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดถึง 4 รุ่น และแบบแนวนอนที่ดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกโดยใช้มือหมุน อีก 1 รุ่น ด้วยการใช้งานวันละสองครั้ง (เช้า-เย็น) วันละ 5-15 นาที ลูกค้าจะสามารถเริ่มเห็นการทุเลาของอาการ และจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ ซึ่งหลังจากอาการโรคกระดูกทับเส้นดีขึ้นแล้วลูกค้าควรลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเช่นการนั่งนาน การยกของหนักเกินหรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไป และควรบริหารกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นอีกครั้ง

Inversion table หรือเตียงยืดหลังแนวตั้ง ของร้าน Spinefitness มีด้วยกันถึง 5 รุ่น ให้ท่านได้เลือกสรร ซึ่งทุกรุ่นสามารถใช้ได้ผลเหมือนกันหมด แตกต่างกันที่ความสบาย ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่ภาพ
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ความดันสูง, ผู้หญิงตั้งครรภ์, โรคต้อหินหรือเยื้อหุ้มตาอักเสบ, โรคหัวใจ, กระดูกแตก, กินยาแอสไพรินในปริมาณมาก, ใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว, ผู้ป่วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก, โรคไส้เลื่อนเข้าช่องอกแต่กำเนิด สามารถเลือกใช้เตียงยืดหลังแนวนอน และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่ภาพเช่นกันครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา